استان خوزستان از ابعاد مختلف مثال‌زدنی است / برای حل مشکلات خوزستان مصمم هستیم