اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روابط دیپلماتیکمان را با عربستان قطع نکردیم / فیلم