همه وزارتخانه‌ها وظیفه دارند ظرفیت‌های همکاری را شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی کشور به کار بگیرند