ویدیو هولناک از تصادف مرگبار در اصفهان | برخورد پراید با تیر چراغ برق