جدیدترین قیمت مرغ در بازار / قیمت واقعی مرغ باید ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد