سانسور عجیب موی مهتاب کرامتی در سریال میدان سرخ / فیلم