افتتاح ۱۰۶ کیلومتر از راه آهن زنجان - قزوین با دستور رییس جمهور