اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توافقاتی در خصوص ایده‌ها در مذاکرات وین انجام شده است
به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که شاهد بازگشت مجدد مذاکره کنندگان ارشد مذاکرات وین به محل برگزاری مذاکرات هستیم، گفت: در جریان گفت‌وگوها، تاکنون بسیاری از جداول آماده شده است، ستون های جداول آماده است، بخشی از پرانتزها پاکسازی شده اند. سعید خطیب‌زاده در نشست مطبوعاتی خود در این ارتباط ادامه داد: توافقاتی در خصوص ایده ها انجام شده است و در حال تبدیل شدن به کلمات است. البته موضوعات باقی مانده کلیدی هستند و حل آنها نیازمند اخذ تصمیمات سیاسی است به ویژه از طرف واشنگتن در خصوص رفع تحریم ها علیه ایران. تکمیل می‌شود...