اولین برد شاگردان فرهاد مجیدی در فصل جدید / استقلال ۱ - ۰ هوادار