پیش بینی بورس برای سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ / چرا بورس رشد نمی‌کند؟