نبرد تلخ دو ایرانی به نفع کیمیا علیزاده تمام شد / عکس