۲ زن از رانندگان مسافرکش مشهدی زورگیری می‌کردند! / عکس