تسکین و درمان سرفه بیماران کرونایی با این روش‌های ساده / فیلم