آمار کرونا ۹ آذر ۱۴۰۰؛ آمار روزانه فوتی‌ها باز هم ۳ رقمی شد / شناسایی ۴۲۵۳ بیمار جدید

آمار کرونا ۹ آذر ۱۴۰۰؛ آمار روزانه فوتی‌ها باز هم ۳ رقمی شد / شناسایی ۴۲۵۳ بیمار جدید