پیش‌فروش واکسن برکت کذب است / هرکسی که این ادعا را دارد، مدرک بیاورد