ریزش شدید قیمت پراید در بازار / ارزان ترین مدل پراید ۱۳۰ میلیون تومان