آمار کرونا در اصفهان تا جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | فوت ۴۳ نفر در ۲۴ساعت گذشته