طالبان استفاده گوشی دوربین‌دار برای زنان را ممنوع کرد!