بیش از ۸۵ درصد متوفیان کرونا واکسن نزده‌اند / نگرانی موج ششم بخاطر افرادی است که واکسینه نشده‌اند