رونمایی از خودرو رویایی مرسدس بنز با ظاهر و امکانات جدید / فیلم