مجموع فوتی‌های کرونا در استان فارس به ۵۱۳۷ نفر رسید