شارژ مالی پرسپولیسی‌ها در آستانه گلات قهرمانی لیگ برتر