قالیباف: نباید اجازه داد به هیچ کارگری ظلم شود / فیلم