نماینده مجلس از آغاز مذاکرات احیای برجام در هفته جاری خبر داد