سن واکسیناسیون عمومی ۵ سال کاهش یافت / آغاز ثبت‌ نام واکسن کرونا برای متولدین ۱۳۶۸ و ماقبل