موی بینی چه تاثیری در جلوگیری از بروز بیماری‌ها دارد؟