مجردها هم خانه دار می شوند / شرط ثبت‌نام افراد مجرد در سامانه ثمن