ریزش ارزش سهام عدالت / ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی چقدر است؟