شرط معدل در آزمون‌های استخدامی قانونی است؟

شرط معدل در آزمون‌های استخدامی قانونی است؟