حضور فرهاد مجیدی و پین در تمرین امروز استقلال / عکس