علی باقری: هنوز سند سوم را به طرف‌های مقابل تحویل نداده‌ایم/ رفع تحریم‌ها گام به گام نیست

علی باقری: هنوز سند سوم را به طرف‌های مقابل تحویل نداده‌ایم/ رفع تحریم‌ها گام به گام نیست