انتقاد مجدد پلوسی از ترامپ / از او به عنوان «نامش چه بود» یاد می‌کنم!