از اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومتعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …دستگاه دوخت ریلی

پرسپولیس از سپاهان شکایت کرد