خریدار ضایعات کامپیوتریفروشنده تلفنیتعمیر تلویزیون سامسونگگیت کنترل تردد

حدادعادل به رئیسی تبریک گفت