اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصاویر از لحظه فرو ریختن متروپل آبادان / فیلم