واکنش بامزه مهران غفوریان به لحظه خبردار شدن از سکته قلبی اش / فیلم