مجوز تزریق دُز سوم واکسن فایزر در آمریکا صادر شد / دز سوم واکسن فایزر به چه کسانی تزریق می‌شود؟