آمار مرگ و میر پرستاران مبتلا به کرونا به صفر رسید / تزریق دوز سوم واکسن کرونا به مدافعان سلامت