ناتو امروز درباره بلاروس، افغانستان و اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد

ناتو امروز درباره بلاروس، افغانستان و اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد