هدر کلگی آب برج خنک کنندهشرکت حمل و نقل وندا سدرتشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهچیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …

ترکیه پیشنهاد صهیونیست‌ها برای کمک را رد کرد