آخرین آمار کرونا؛ ۳۱۷ فوتی و ۱۶۳۶۲ ابتلا / ۶۵۸۶ نفر در ICU بستری هستند