حادثه وحشتناک در خرم آباد / مرگ کارگر نصاب زیر کابین آسانسور