اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا عربستان یارانه ۹میلیونی می‌دهد و ایران یارانه ۳۰۰هزار تومانی؟