آتش‌سوزی در انبار فرش زرند کرمان / ۲ نفر زنده زنده سوختند

آتش‌سوزی در انبار فرش زرند کرمان / ۲ نفر زنده زنده سوختند