دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …تاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابینمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)پاکت مدیکال، وی پک

اصلاح‌طلبان دسترسی به قدرت را فرصتی برای بازتولید جریان اصلاح‌طلبی در جامعه می‌دانند