خوش و بش منصوریان و مجیدی پیش از دیدار امروز / عکس

خوش و بش منصوریان و مجیدی پیش از دیدار امروز / عکس