غایب‌های استقلال برای دیدار مقابل با سپاهان مشخص شدند