اوضاع وخیم کرونا در مشهد؛ یک سوم بستری‌های کرونایی غیربومی هستند!