نجات حیرت‌انگیز مرد عابر از انفجار ناگهانی پیاده رو / فیلم