عکسی تلخ و دردناک از خواهر علی لندی بر سر مزار برادرش